Artist: Joyce Samaha

‘Resilience’, Joyce Samaha, 2020

$1,800.00

Ceramic Raku

57 x 45 cm